Wednesday, 30 September 2015

Optyczne iluzje w podobny sposób dezorientują małpy i ludzi

Obie czarne koła są tej samej wielkości Iluzja sprawia, jednak że te po prawej wydaje się być większe tylko dlatego, że okrąg je otaczający ma mniejszą średnicę.

Nowe badania przeprowadzone przez badaczy z Uniwersytetu Stanowego w Georgii, pokazują że małpy postrzegają iluzje optyczne w taki sam sposób, co ludzi czy inne naczelne.

Wyniki badań wykazują, że małpy i ludzie postrzegają i dają się zwodzić w podobny sposób, co wskazuje na podobieństwa systemów percepcyjnych obydwu gatunków.

W przypadku ludzi, iluzja optyczna powstaje, gdy mózg błędnie odczytuje informacje przez otoczenie obiektu bądź sposób jego w jaki jest on przedstawiony.

W swym studium, badacze przeprowadzili kila testów na rezusach, kapucynkach i dorosłych ludziach przy użyciu iluzji Delboeufa. Iluzja Delboeufa jest optyczną iluzją, w której mózg identyfikuje koło otoczone większym okręgiem, jako mniejsze od koła jednakowej wielkości, które otoczone jest przez mniejszy okrąg.

Badacze przeprowadzili dwa komputerowe testy z małpami i ludźmi. Ludzie otrzymali do dyspozycji komputer personalny, myszkę komputerową oraz monitor na czas trwania testu. Małpy zostały odpowiednio przygotowane do podjęcia testu z użyciem komputera. Były one badane przy użyciu komputera personalnego, kolorowego monitora, dżojstika i dyspensera do karmy.

W pierwszym eksperymencie, ludzie i małpy otrzymały zadanie polegające na wskazaniu większego spośród dwóch kół. Koła były okazjonalnie otaczane okręgami Delboeufa. W tym eksperymencie iluzja Delboeufa wpływała na ludzi, ale zdawała się nie mieć żadnego wpływu na małpy.

Badacze przeprowadzili drugi test komputerowy, w którym zarówno ludzie, jak i małpy mieli za zadanie sklasyfikować koło jako małe bądź duże. Koło czasem było otaczane okręgami różnej średnicy. Zaobserwowano, że zarówno rezusy, kapucynki jak i ludzie dali się zwieść iluzji Delboeufa w podobny sposób, oceniając wielkość koła na podstawie średnicy otaczającego go okręgu.

„Te, jak i inne rezultaty badań wykazują, że systemy percepcyjne ludzi i małp są do siebie podobne.“ twierdzi Audrey Parrish, absolwent Stanowego Uniwersytetu w Georgii, czołowy badacz.

„Postrzegają i dają się zwodzić pewnym typom stymulacji wizualnej w podobny sposób.“ dodaje.

Parrish mówi, iż odkrycie to nie oznacza w cale, że małpy i małpy naczale postrzegają świat w ten sam sposób. Sugeruje ono jedynie, że małpy mogą być idealnym modelem do badań nad ludzką percepcją.

Badania zostały sfinansowane przez Poczet Duanea M. Rumbaugha (Duane M. Rumbaugh Fellowship) i Nacjonalny Instytut Zdrowia.

Wyniki badań zostały opublikowane w Czasopiśmie Psychologii Eksperymentalnej pod tytułem Animal Learning and Cognition (ang. Nauka i poznawanie zwierząt).

Autor: Devender Kundaliya - 2015-09-29
Tlumaczenie: Marcin Gierasimiuk - 2015-09-30