Wednesday, 30 September 2015

Optyczne iluzje w podobny sposób dezorientują małpy i ludzi

Obie czarne koła są tej samej wielkości Iluzja sprawia, jednak że te po prawej wydaje się być większe tylko dlatego, że okrąg je otaczający ma mniejszą średnicę.

Nowe badania przeprowadzone przez badaczy z Uniwersytetu Stanowego w Georgii, pokazują że małpy postrzegają iluzje optyczne w taki sam sposób, co ludzi czy inne naczelne.

Wyniki badań wykazują, że małpy i ludzie postrzegają i dają się zwodzić w podobny sposób, co wskazuje na podobieństwa systemów percepcyjnych obydwu gatunków.

W przypadku ludzi, iluzja optyczna powstaje, gdy mózg błędnie odczytuje informacje przez otoczenie obiektu bądź sposób jego w jaki jest on przedstawiony.

W swym studium, badacze przeprowadzili kila testów na rezusach, kapucynkach i dorosłych ludziach przy użyciu iluzji Delboeufa. Iluzja Delboeufa jest optyczną iluzją, w której mózg identyfikuje koło otoczone większym okręgiem, jako mniejsze od koła jednakowej wielkości, które otoczone jest przez mniejszy okrąg.

Badacze przeprowadzili dwa komputerowe testy z małpami i ludźmi. Ludzie otrzymali do dyspozycji komputer personalny, myszkę komputerową oraz monitor na czas trwania testu. Małpy zostały odpowiednio przygotowane do podjęcia testu z użyciem komputera. Były one badane przy użyciu komputera personalnego, kolorowego monitora, dżojstika i dyspensera do karmy.

W pierwszym eksperymencie, ludzie i małpy otrzymały zadanie polegające na wskazaniu większego spośród dwóch kół. Koła były okazjonalnie otaczane okręgami Delboeufa. W tym eksperymencie iluzja Delboeufa wpływała na ludzi, ale zdawała się nie mieć żadnego wpływu na małpy.

Badacze przeprowadzili drugi test komputerowy, w którym zarówno ludzie, jak i małpy mieli za zadanie sklasyfikować koło jako małe bądź duże. Koło czasem było otaczane okręgami różnej średnicy. Zaobserwowano, że zarówno rezusy, kapucynki jak i ludzie dali się zwieść iluzji Delboeufa w podobny sposób, oceniając wielkość koła na podstawie średnicy otaczającego go okręgu.

„Te, jak i inne rezultaty badań wykazują, że systemy percepcyjne ludzi i małp są do siebie podobne.“ twierdzi Audrey Parrish, absolwent Stanowego Uniwersytetu w Georgii, czołowy badacz.

„Postrzegają i dają się zwodzić pewnym typom stymulacji wizualnej w podobny sposób.“ dodaje.

Parrish mówi, iż odkrycie to nie oznacza w cale, że małpy i małpy naczale postrzegają świat w ten sam sposób. Sugeruje ono jedynie, że małpy mogą być idealnym modelem do badań nad ludzką percepcją.

Badania zostały sfinansowane przez Poczet Duanea M. Rumbaugha (Duane M. Rumbaugh Fellowship) i Nacjonalny Instytut Zdrowia.

Wyniki badań zostały opublikowane w Czasopiśmie Psychologii Eksperymentalnej pod tytułem Animal Learning and Cognition (ang. Nauka i poznawanie zwierząt).

Autor: Devender Kundaliya - 2015-09-29
Tlumaczenie: Marcin Gierasimiuk - 2015-09-30

NASA Rozwiązuje Tajemnicę Marsa, odnajdując ślady płynącej, słonej wody na czerwone planecie

Podczas konferencji w swojej siedzibie w Waszyngtonie, NASA nareszcie oświadczyło, że odkryto ślady płynącej wody na Marsie.

NASA stwierdziło, że nowe znalezisko zwiększyło szanse znalezienia śladów życia na Marsie.

Agencja kosmiczna potwierdziła, że nietypowe ciemne linie na Marsie wskazują na obecność płynącej wody na planecie. Te dziwaczne ślady zostały po raz pierwszy zaobserwowane przez naukowców z NASA na fotografii zrobionej przez Mars Reconnaissance Orbiter (amerykańską sondę kosmiczną) w 2011 roku. Satelita Mars Reconnaissance Orbiter orbituje wokół czerwonej planety od 2006 roku.

Według NASA, woda znaleziona na Marsie jest słona, nasycona różnymi solami, takimi jak nadchlorany. Kiedy woda spływa po zboczach gór i kraterów, zostawia ona za sobą wąskie smugi o szerokości nieprzekraczającej 5 metrów. Smugi te nazywane okresowo powracającymi liniami na zboczach (RSL od ang. recurring slope lineae), ciemnieją na kamienistych zboczach od późnej wiosny do wczesnej jesieni w różnych miejscach planety.
Lujendra Ojha z Instytutu Technologii w Georgii powiedział: „Gdy ludzie mówią o wodzie na Marsie, zwykle mają na myśli pozostałości po wodzie (ancient water) lub wodę zamarzniętą.”

"Teraz, wiemy że to nie wszystko. To pierwsze zaobserwowane zjawisko niezaprzeczalnie potwierdzające naszą hipotezę, o tym że to woda formuje RSL."

Głównym autorem raportu jest Ojha. To on jako pierwszy zauważył na zdjęciach satelitarnych, że smugi na skalistych zboczach ciemnieją.

Nowe odkrycie wskazuje również na to, że pod lodową skorupą planety może znajdować się ocean.

NASA mówi, że kolejnym krokiem byłoby odnalezienie źródła wody i przeanalizowanie jej próbek by potwierdzić istnienie organicznego życia na Marsie.

Czołowy naukowiec NASA, John Grunsfeld powiedział: "Naszym celem na Marsie było "podążanie za wodą", w naszym zadaniu poszukiwania życia we wszechświecie. Teraz mamy przekonujące dowody, które potwierdzają to, co podejrzewaliśmy od dawna."

"To znaczące odkrycie, które potwierdza, że woda, choć słona, płynie na powierzchni Marsa". Profesor geologii planetarnej Uniwersytetu w Arzonie, Alfred McEwen, uważa że odkrycie życia pod powierzchnią Marsa jest wysoce prawdopodobne, z racji tego, że w przeszłości spadały na nią meteoryty pochodzenia ziemskiego, a na powierzchni Marsa, jak się okazuje, również występuje woda. McEwen wierzy w to, że mikroby mogły przetrwać podróż z Ziemi na Marsa i mogą być teraz odnalezione na powierzchni czerwonej planety.

Odkrycia z tych badań zostały opublikowane w gazecie naukowej journal Nature Geoscience

Autor: Devender Kundaliya - 2015-09-29
Tlumaczenie: Marcin Gierasimiuk - 2015-09-30